Vår viktigaste tid är nu, för det är nu vi formar framtiden

Proffices affärsidé är att ge människor och företag möjlighet att utvecklas och växa genom att vara ett engagerat, lyhört och lösningsorienterat bemanningsföretag. Devisen ”Keep Improving”, att ständigt sträva efter att bli lite bättre, lite effektivare, genomsyrar hela verksamheten. För att leva upp till våra kunders och kandidaters högt ställda förväntningar samt säkerställa en god lönsamhet arbetar Proffice på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständig utveckling. Stora delar av verksamheten är ISO-certifierade inom både kvalitet och miljö.

Som en stor arbetsgivare i Norden har vi ett ansvar att bidra till en ljus framtid för både människor och natur.

VD Henrik Höjsgaard kommenterar:

Som en stor arbetsgivare i Norden är det viktigt att vi har ett gemensamt förhållningssätt, en kompass som vägleder oss i vårt dagliga arbete så att det sker hållbart, för både samhället, miljön, medarbetarna, kunderna och alla andra som påverkas av vår verksamhet. Därför är vår uppförandekod, Code of Conduct, en av våra viktigaste policys.

Olika intressentgrupper och exempel på deras viktiga frågor

Genom att se verksamheten ur våra intressenters perspektiv och vara lyhörda för deras intressen kan vi rikta in vårt hållbarhetsarbete på frågor som har störst betydelse och där vi kan påverka.

Intressentgrupp

Exempel på viktiga frågor

Så kommunicerar vi

Medarbetare
– Konsulter*
– Kontorsanställda**

Värderingar, kompetensutveckling,
anställningen

Personliga möten, utvecklingssamtal,
intranät/konsultnät, medarbetarenkät,
nyhetsbrev, gemensamma träffar
 
Kontorsanställda deltar även i
webbinar utöver ovanstående.

 

Kandidater***

 

Attraktiv arbetsgivare

Digitala kanaler/sociala medier,
arbetsmarknadsdagar, mässor, intervjuer

 

Deltagare i omställningsprogram

 

Coachernas kompetens och
förmåga att ge stöd till ny sysselsättning

Gruppträffar, coachmöten, nyhetsbrev,
digital deltagarportal

Leverantörer

Leveransfrågor, avtalsfrågor, miljö

Upphandlingar, personliga möten

Kunder Kundnöjdhet

Personliga möten, nyhetsbrev, telefonsamtal,
kundträffar, workshops, upphandlingar

 Fackliga parter

Kollektivavtal

Möten, förhandlingar, workshops, samarbeten

 Politiker

Arbetstillfällen, hållbart arbetsliv

Pressmeddelanden, nätverk, medverkan i
politikerveckan i Almedalen

 Staten, Offentliga sektorn

Hållbarhet, efterlevnad av lagar

Nätverk , dialog, möten, seminarier,
arbetsplatsbesök

 Civilsamhället

Ett inkluderande arbetsliv

Nätverk, workshops

*) Medarbetare som har sin dagliga arbetsplats ute hos kunderna.
**) Medarbetare som arbetar på våra egna kontor, exempelvis med att hyra ut konsulter till kunder.
***) Arbetssökande.

Informationen är hämtad ur Proffice hållbarhetsredovisning för 2015. 
Här kan du ladda ner hållbarhetsredovisningen i pdf-format.