Randstad Nordic AB ("Randstad"), ett bolag indirekt ägt av Randstad Holding nv ("Randstad Holding"), lämnade den 30 november 2015 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice AB (publ) ("Proffice") ("Erbjudandet"). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 27 januari 2016. Randstad meddelar idag att:

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Randstad efter fullföljandet kommer att inneha cirka 97,3 procent av utestående aktier i Proffice, motsvarande cirka 97,9 procent av rösterna.
  • Randstad har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda eller har frånfallits, inklusive förbehållet om 90 procents anslutningsgrad.
  • Randstad förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 17 februari 2016, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Kungörelse till aktieägarna i Proffice AB (publ)

Randstad pressmeddelar: Randstad fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Proffice och förlänger acceptfristen 2016-01-29

Randstad pressmeddelar: Randstad erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Proffice 2016-01-22

Randstad pressmeddelar: Randstads offentliga uppköpserbjudande av Proffice 2015-11-30

Läs uttalande från styrelsen i Proffice Aktiebolag (publ)